วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

Gallery Good Morning Week 43 2018

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 43 พ.ศ. 2561

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2561 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก Facebook : Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 22 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันจันทร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันจันทร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"งานออกแบบมีหน้าที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ของสิ่งนั้นต้องตรงกับนิสัยและเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้" ~ Dieter Rams ~

#เกาะเฮ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #CoralIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #ไทยเที่ยวไทย #Sea #Thailand #monday
เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันอังคารที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันอังคารที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"เวลาที่เหมาะเจาะไม่เคยมีจริง ชุดคำอย่าง ‘ถูกที่ ถูกเวลา’ เขาใช้พูดเวลาเห็นว่าสิ่งนั้นๆ ประสบความสำเร็จไปแล้วเท่านั้น" ~ นิรนาม ~

#เกาะเฮ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #CoralIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #ไทยเที่ยวไทย #Sea #Thailand #tuesday


เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันพุธที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพุธที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"ในฐานะมนุษย์ เราล้วนอยู่ในกระบวนการการต่อรองเพื่อวิถีชีวิตที่เราต้องการอยู่ตลอดเวลา" ~ ดาน โรสการ์ด ~

#เกาะเฮ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #CoralIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #ไทยเที่ยวไทย #Sea #Thailand #wednesday


เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความรู้ ไม่ใช่ความไม่รู้ แต่คือความไม่รู้จริง" ~ Daniel J. Boorstin ~

#เกาะเฮ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #CoralIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #ไทยเที่ยวไทย #Sea #Thailand #thursday


เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันศุกร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันศุกร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"กินให้อิ่ม แต่งให้สมตัว แต่หัวเราะให้เต็มเสียง" ~ ภาษิตล้านนา ~

#เกาะเฮ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #CoralIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #ไทยเที่ยวไทย #Sea #Thailand #fridayวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

Gallery Good Morning Week 42 2018

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 42 พ.ศ. 2561

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2561 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก Facebook : Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 15 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันจันทร์ที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
"คนเราต้องมีความสบายใจ... ความสบายใจของคนเป็นของที่หายาก คนเราต้องมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้"

~ พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน ‘๕ ธันวา วันมหาราช’ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕ เมษายน ๒๕๒๑ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
"ถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่ง ไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ พอ พึ่งทางราชการ ไม่ได้ ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวาง ผู้มีอิทธิพลจึงเป็นหน้าที่ของทาง ราชการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการของ ราชการได้เข้าถึงประชาชน โดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561


เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"ไม่มีการสร้างสรรค์ใดที่ไร้ราก สิ่งใหม่ล้วนแปรสภาพจากสิ่งเดิม ของที่เพิ่งเกิดจึงเป็นการผันแปรจากของเดิมในอดีตกาล" ~ Carlos Fuentes ~

#เกาะเฮ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #CoralIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #ไทยเที่ยวไทย #Sea #Thailand #Wednesday


เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"ในยามรื่นเริงหรือเศร้าตรม ดอกไม้ก็ยังเป็นเพื่อนที่มั่นคงของเราเสมอ" ~ นิรนาม ~

#เกาะเฮ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #CoralIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #ไทยเที่ยวไทย #Sea #Thailand #Thursday


เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"มนุษย์นั้นเล็กน้อย ความเล็กน้อยจึงงดงาม" ~ นิรนาม ~

#เกาะเฮ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #CoralIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #ไทยเที่ยวไทย #Sea #Thailand #Fridayวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

Gallery Good Morning Week 41 2018

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 41 พ.ศ. 2561

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2561 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก Facebook : Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 8 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

เกาะรอก จังหวัดกระบี่
วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"วิถีแห่งการเริ่มต้นก็คือ หยุดพูด แล้วลงมือทำซะ" ~ Walt Disney ~

#เกาะรอก #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #RokIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #monday
เกาะรอก จังหวัดกระบี่
วันอังคารที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันอังคารที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"อายุของคนเรานั้นขึ้นอยู่ที่ใจ" ~ สุภาษิตกัวเตมาลา ~

#เกาะรอก #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #RokIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #tuesday


เกาะรอก จังหวัดกระบี่
วันพุธที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพุธที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"ความสามารถในการคิดให้แตกต่าง สำคัญยิ่งกว่าการมีความรู้เสียอีก" ~ David Bohm ~

#เกาะรอก #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #RokIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #wednesday


เกาะรอก จังหวัดกระบี่
วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"เป้าหมายทั้งหมดของการศึกษา คือการเปลี่ยนกระจกเงาให้เป็นหน้าต่าง" ~ Sydney J. Harris ~

#เกาะรอก #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #RokIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #thursday


เกาะรอก จังหวัดกระบี่
วันศุกร์ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันศุกร์ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"มุ่งสร้างวันพรุ่งนี้ แทนที่จะกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว" ~ Steve Jobs ~

#เกาะรอก #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #RokIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #fridayวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Gallery Good Morning Week 40 2018

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 40 พ.ศ. 2561

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2561 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก Facebook : Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

เกาะรอก, กระบี่, ทะเลอันดามัน,
วันจันทร์ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันจันทร์ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ยินดีต้อนรับเดือนตุลาคม เผลอแป๊บเหลือ 3 เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะ

#เกาะรอก #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #RokIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Monday
เกาะรอก, กระบี่, ทะเลอันดามัน,
วันอังคารที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันอังคารที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"เด็กๆ ไม่จำในสิ่งที่คุณพยายามจะสอนหรอก แต่พวกเขาจำในสิ่งที่คุณเป็น" ~ Jim Henson ~

#เกาะรอก #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #RokIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Tuesday


เกาะรอก, กระบี่, ทะเลอันดามัน,
วันพุธที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพุธที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"มนุษย์เรามัวแต่กังวลกับการมุ่งพัฒนาสิ่งอื่น น้อยนักที่จะมุ่งพัฒนาตัวเอง" ~ James Allen, As a Man Thinketh ~

#เกาะรอก #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #RokIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Wednesday


เกาะรอก, กระบี่, ทะเลอันดามัน,
วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"ผู้อยู่นานเห็นมาก ผู้ออกเดินทางเห็นมากกว่า" ~ สุภาษิตอาหรับ ~

#เกาะรอก #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #RokIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Thursday


เกาะรอก, กระบี่, ทะเลอันดามัน,
วันศุกร์ที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันศุกร์ที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"คุณไม่ใช่ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ แต่คุณคือผลผลิตจากการตัดสินใจของตัวคุณเอง" ~ Stephen Covey ~

#เกาะรอก #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #RokIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Fridayวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Gallery Good Morning Week 39 2018

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 39 พ.ศ. 2561

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2561 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก Facebook : Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน พ.ศ. 2561

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

เกาะสุรินทร์, พังงา, ทะเลอันดามัน,
วันจันทร์ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันจันทร์ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"หากจะล้มเหลวกับความคิดริเริ่มใหม่ๆ ก็ยังดีกว่าประสบความสำเร็จกับการเลียนแบบสิ่งเดิม" ~ Herman Melville ~

#เกาะสุรินทร์ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SurinIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #monday
เกาะสุรินทร์, พังงา, ทะเลอันดามัน,
วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"สำหรับผม ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน หรือการเข้าชมงานในมิวเซียม มันไม่ได้ยกระดับให้คุณดูสูงขึ้น แต่มันก็ทำให้ชีวิตมีค่ากว่าการทำตัวโง่เขลา"  
~ Gerhard Steidl ~

#เกาะสุรินทร์ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SurinIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #tuesday


เกาะสุรินทร์, พังงา, ทะเลอันดามัน,
วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"ธุรกิจที่มุ่งเน้นการแข่งขันจะตายในที่สุด ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าจะเติบโต"  ~ Edward de Bono ~

#เกาะสุรินทร์ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SurinIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #wednesday


เกาะสุรินทร์, พังงา, ทะเลอันดามัน,
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"คิดก่อนพูด อ่านก่อนคิด"  
~ Fran Lebowitz ~

#เกาะสุรินทร์ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SurinIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #thursday


เกาะสุรินทร์, พังงา, ทะเลอันดามัน,
วันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"อดีตเคยรุ่งโรจน์เท่าไร ก็ไม่สำคัญเท่าอนาคตที่อยู่ตรงหน้า"  
~ Ben Okri ~

#เกาะสุรินทร์ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SurinIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #fridayวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Gallery Good Morning Week 38 2018

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 38 พ.ศ. 2561

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2561 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก Facebook : Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 17- 21 กันยายน พ.ศ. 2561

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

เกาะสุรินทร์, ทะเลอันดามัน, พังงา,
วันจันทร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันจันทร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"ใช่แล้วล่ะ อดีตมันสามารถทำร้ายเธอได้ แต่เธอจะเลือกวิ่งหนี หรือเรียนรู้จากมันล่ะ" ~ Rafiki from The Lion King ~

#เกาะสุรินทร์ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SurinIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Monday
เกาะสุรินทร์, ทะเลอันดามัน, พังงา,
วันอังคารที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันอังคารที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"ข้าสอนอะไรใครไม่ได้ สิ่งเดียวคือทำให้พวกเขาคิดเท่านั้น" ~ โสกราตีส ~

#เกาะสุรินทร์ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SurinIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Tuesday


เกาะสุรินทร์, ทะเลอันดามัน, พังงา,
วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"พรสวรรค์นั้นมีค่าน้อยกว่าเกลือบนโต๊ะอาหารเสียอีก สิ่งที่แยกคนมีพรสวรรค์กับคนที่ประสบความสำเร็จออกจากกันก็คือ 'ความทุ่มเท'" ~ Stephen King ~

#เกาะสุรินทร์ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SurinIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Wednesday


เกาะสุรินทร์, ทะเลอันดามัน, พังงา,
วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"คนเราไม่ได้สร้างสรรค์งานเหล่านี้เพราะมีเวลาว่างหรือพลังงานเหลือเฟือ แต่พวกเขาทำเพราะการสร้างสรรค์ผลงานสำคัญกับเขามากจนพร้อมจะเสียสละเพื่อมันได้" ~ Elizabeth Gilbert ~

#เกาะสุรินทร์ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SurinIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Thursday


เกาะสุรินทร์, ทะเลอันดามัน, พังงา,
วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"ความหวังหาใช่ความฝัน แต่คือหนทางหนึ่งที่จะทำความฝันให้กลายเป็นความจริง" ~ Leo Joseph Suenens ~

#เกาะสุรินทร์ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SurinIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Fridayวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Gallery Good Morning Week 37 2018

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 37 พ.ศ. 2561

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2561 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก Facebook : Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 10- 14 กันยายน พ.ศ. 2561

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

Similan, เกาะสิมิลัน, พังงา,
วันจันทร์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันจันทร์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"ไม่ว่าจะวัยไหน เราก็ทำในสิ่งที่ฝันได้เสมอ"  
~ Paulo Coelho ~

#เกาะสิมิลัน #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SimilanIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Monday
Similan, เกาะสิมิลัน, พังงา,
วันอังคารที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันอังคารที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"ผมคิดว่าตอนนี้ใครๆ ก็ตามกระแสว่า 'คุณควรจะล้มเหลวสิ' กันมากเกินไป ผมไม่คิดว่าคุณควรจะล้มเหลว แต่คุณต้องเตรียมใจสำหรับการทำไม่สำเร็จในครั้งแรก และพยายามไม่ล้มเหลวกับสิ่งเดิมอีก"  
~ Kaave Pour ~

#เกาะสิมิลัน #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SimilanIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Tuesday


Similan, เกาะสิมิลัน, พังงา,
วันพุธที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพุธที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"การทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เป็นเรื่องของทัศนคติและไม่ยอมแพ้ ในระหว่างการแข่ง ผมไม่ได้คิดเรื่องว่าเขาเก่งแค่ไหน ผมคิดแค่ว่าผมจะทำพลาดให้น้อยที่สุด"  
~ Mickie-ปองภพ รัตนแสงโชติ ~

#เกาะสิมิลัน #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SimilanIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Wednesday


Similan, เกาะสิมิลัน, พังงา,
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"ผมเชื่อว่าผู้คนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข หากพวกเขามีโอกาสได้ทำความรู้จักกัน… ผมคือจอมอุดมคติในเรื่องนี้ และผมยอมรับ"  
~ จอห์น จี. มอร์ริส ~

#เกาะสิมิลัน #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SimilanIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Thursday


Similan, เกาะสิมิลัน, พังงา,
วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สวัสดีวันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

"คุณไม่มีวันเปลี่ยนอะไรก็ตามด้วยการต่อกรกับความจริงที่เป็นอยู่ ถ้าคุณอยากเปลี่ยนอะไรก็ตาม จงสร้างโมเดลใหม่ที่ทำให้โมเดลเดิมล้าสมัย"  
~ R. Buckminster Fuller ~

#เกาะสิมิลัน #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #SimilanIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #Sea #Thailand #Friday