วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

เกาะเฮ

เกาะเฮ (Hey Island) หรือ Coral Island เกาะเล็กๆ ที่เดินทางจากเกาะภูเก็ตโดยเรือเร็วเพียง 15 นาที

เกาะเฮ

เกาะเฮ

เกาะเฮ

เกาะเฮ