วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

หาดราไวย์

หาดราไวย์ อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดภูเก็ต หากไปแหลมพรหมเทพจะผ่านหาดราไวย์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของหาดราไวย์ คลิกที่นี่

หาดราไวย์

หาดราไวย์

หาดราไวย์

หาดราไวย์

หาดราไวย์

หาดราไวย์

หาดราไวย์

หาดราไวย์

หาดราไวย์

หาดราไวย์

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

หาดกะรน

หาดกะรนเป็นหาดทรายขาวละเอียดทอดตัวในแนวยาวไปจนสุดหาด หาดกะรนอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของหาดกะรน คลิกที่นี่

หาดกะรน
หาดกะรน

หาดกะรน
หาดกะรน

หาดกะรน
หาดกะรน

หาดกะรน
หาดกะรน

หาดกะรน
หาดกะรน

หาดกะรน
หาดกะรน