วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

วงเวียนนิมิต

วงเวียนนิมิตหรือที่คนส่วนใหญ่มักเรียกกันติดปากว่า "วงเวียนม้าน้ำ" เนื่องด้วยสัญลักษณ์ของวงเเวียนมีม้าน้ำอยู่นั่นเอง

วงเวียนนิมิต

วงเวียนนิมิต

วงเวียนนิมิต

วงเวียนนิมิต

วงเวียนนิมิต

วงเวียนนิมิต

วงเวียนนิมิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น