วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

อ่าวพังงา ชุดที่ 1

อ่าวพังงา ชุดที่ 1

อ่าวพังงา อยู่จังหวัดพังงา ด้วยความสลับซับซ้อนของเทือกเขา ทำให้เราได้ทิวทัศน์งดงามแปลกตา จุดเด่นของอ่าวพังงาอยู่ที่ เกาะปันหยี เขาตะปู เป็นจุดถ่ายรูปที่มาแล้วไม่ควรพลาด

อ่าวพังงา
อ่าวพังงา

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น