วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

Gallery Good Morning Week 42 2018

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 42 พ.ศ. 2561

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2561 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก Facebook : Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 15 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันจันทร์ที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
"คนเราต้องมีความสบายใจ... ความสบายใจของคนเป็นของที่หายาก คนเราต้องมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้"

~ พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน ‘๕ ธันวา วันมหาราช’ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕ เมษายน ๒๕๒๑ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
"ถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่ง ไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ พอ พึ่งทางราชการ ไม่ได้ ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวาง ผู้มีอิทธิพลจึงเป็นหน้าที่ของทาง ราชการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการของ ราชการได้เข้าถึงประชาชน โดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561


เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"ไม่มีการสร้างสรรค์ใดที่ไร้ราก สิ่งใหม่ล้วนแปรสภาพจากสิ่งเดิม ของที่เพิ่งเกิดจึงเป็นการผันแปรจากของเดิมในอดีตกาล" ~ Carlos Fuentes ~

#เกาะเฮ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #CoralIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #ไทยเที่ยวไทย #Sea #Thailand #Wednesday


เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"ในยามรื่นเริงหรือเศร้าตรม ดอกไม้ก็ยังเป็นเพื่อนที่มั่นคงของเราเสมอ" ~ นิรนาม ~

#เกาะเฮ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #CoralIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #ไทยเที่ยวไทย #Sea #Thailand #Thursday


เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สวัสดีวันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

"มนุษย์นั้นเล็กน้อย ความเล็กน้อยจึงงดงาม" ~ นิรนาม ~

#เกาะเฮ #ภูเก็ต #ภูเก็ตมีดี #CoralIsland #Phuket #ReviewPhuket #รีวิวภูเก็ต #ไทยเที่ยวไทย #Sea #Thailand #Fridayไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น