วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 29 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 29 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 17 - 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"แต่ละคนต้องปฏิบัติงานของตนด้วยความเข้มแข็งที่สุดโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น แล้วพยายามร่วมมือกัน ถ้าเห็นอะไรสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามให้ช่วยกันปราบปรามหรือช่วยกันแก้ไขด้วยความตั้งใจจริง มิใช่ว่าแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวแล้วก็ไม่ทุกข์ถึงความไม่สบายหรือความไม่ดีความทุกข์ของผู้อื่น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานราชอุทยานสโมสร ณ สวนศิวาลัย ๘ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันอังคารที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญาและความรอบคอบ ประกอบด้วยความอะลุ้มอล่วยถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดประสงค์สำคัญ จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ให้สำเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดน่าน ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันพุธที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"แต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำ ต้องทำให้ดีที่สุด แต่เท่านั้นยังไม่พอ ต้องนึกด้วยว่างานของตัวจะต้องสัมพันธ์กับงานของคนอื่น เพราะถ้าไม่สัมพันธ์กับงานของคนอื่นงานที่ตัวทำอาจเปล่าประโยชน์ก็ได้ หรือถ้าไปปีนเกลียวกับหน่วยอื่นก็อาจเป็นผลร้ายยิ่งขึ้นไปอีก"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การต่อสู้ศัตรูซึ่งๆ หน้าอาจไม่ยากเท่ากับต่อสู้ศัตรูที่มีอยู่ในตัวที่จะทำให้มีการเสียหายได้ เพราะว่าความเสียหายที่ล่อใจนี้อาจดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ก็ขอให้ทุกคนระลึกถึงว่า ความเสียหายแม้แต่เล็กทำให้เสียหายได้มากแก่บ้านเมือง เพราะความเสียหายขยายตัวขึ้นมาเสมอ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ กองพลอาสาสมัครผลัดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ซึ่งเดินทางไปผลัดเปลี่ยน กำลังพลผลัดที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การช่วยผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้สามารถตั้งตัวสามารถทำมาหากินต่อไปได้และก็เป็นการช่วยในการป้องกันประเทศด้วย เพราะว่าถ้าประชาชนมีพอที่จะกินหรือมีผู้ที่ไปช่วยให้เขามีพอกินแล้วตั้งตัวได้ ก็ทำให้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกซึมและการยุแหย่อย่างหนัก"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ พล.ต.ท.พิชัย กุลละวณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเศรษฐการ และคณะราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๘ มกราคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น