วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 30 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 30 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 24 - 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หาดไตรตรัง ภูเก็ต, Tri trang Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"ชาติใดที่มีความเป็นอยู่ที่สบาย แต่ละคนมีพอกินแต่ละคนก็จะอยู่ในความสงบและแต่ละคนจะได้รับความสุขไม่ต้องมีใครมาเบียดเบียน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะให้คนที่มีทุนทรัพย์หรือมีกำลังได้แบ่งและไปช่วยผู้ที่ขาดทุนทรัพย์หรือกำลังทุนทรัพย์นั้น จะไปแจกจ่ายมากมายเท่าไรๆ ก็อาจไม่มีประโยชน์ จึงสำคัญที่จะต้องไปแจกจ่ายความรู้ที่จะให้ประชาชนที่ขาดแคลนเหล่านั้นได้สามารถตั้งตัวด้วย"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานกาชาด ผู้แทนกระทรวงทบวงกรม บริษัทและห้างร้านซึ่งเฝ้าฯ และรับพระราชทานเลี้ยงน้ำชา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ๘ มกราคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดไตรตรัง ภูเก็ต, Tri trang Beach Phuket.
วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"ศิลปะกับวัฒนธรรมไทยนี้คู่กันไปเสมอ เพราะเหตุว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีศิลปะ มีวัฒนธรรม และถ้าเรารักษาศิลปะวัฒนธรรม และความดีของเราไว้ก็ทำให้บ้านเมืองอยู่ดีได้ มีเกียรติได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะนาฏศิลป์ จากกรมศิลปากร ซึ่งจะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดไตรตรัง ภูเก็ต, Tri trang Beach Phuket.
วันพุธที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การศึกษานี้มีไว้สำหรับสร้างคนที่มีอายุน้อยก็ต้องเรียนและสร้างตนเองขึ้นให้เป็นผู้ใหญ่จริงๆ เป็นผู้ใหญ่นี้หมายความว่ามีความรู้ในวิชาการและมีความรู้ในการวางตัวให้เหมาะสมแก่กาละเทศะ อันนี้คือเป็นการเป็นผู้ใหญ่ คนที่มีความรู้ในทางวิทยาการมากและมีความรู้ในทางศีลธรรมความประพฤติวางตัวให้ดี ก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่ได้เร็ว"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในงานวันปิดภาคของโรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันพุธที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดไตรตรัง ภูเก็ต, Tri trang Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การที่จะทำงานเพื่อความมั่นคงและก้าวหน้านั้น มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น จะต้องมีความร่วมมือสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยเพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีลดหลั่น จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่และมีการประสานสัมพันธ์กันให้ดีเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกันไม่ใช่ทำลายกัน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดไตรตรัง ภูเก็ต, Tri trang Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"ความสำเร็จในชีวิตและการงานนั้น นอกจากอาศัยวิชาความรู้และความตั้งใจจริงแล้ว บุคคลยังต้องอาศัยความฉลาดรอบคอบและความคิดพิจารณาด้วยเสมอไป การกระทำใดๆ ก็ตาม ถ้ารู้จักประเมินผลดีและผลเสียของการกระทำให้เหมาะแก่กรณีแล้ว ย่อมจะให้ผลดีทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น