วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 42 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 42

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
สวัสดีวันจันทร์ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
สวัสดีวันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
สวัสดีวันพุธที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น