วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 46 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 46

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
"คนเรามักทุกข์ เพราะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่มี หรืออาลัยในสิ่งที่สูญเสียไป"
~ พระไพศาล วิสาโล ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
“สามัคคี หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
“ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่าย อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลาย มิได้สำเร็จ ด้วยเพียงคิดเท่านั้น”

~ ข้อความจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ~

สวัสดีวันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
“ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
“การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกัน โดยสันติ ก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติ เพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุขหากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรม”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าฯ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น