วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 48 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 48

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559

“คุณธรรม ข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมี ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

"ความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับมันต่างหาก"

~ พระไพศาล วิสาโล ~

สวัสดีวันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

"ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓ ~

สวัสดีวันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559


วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


วันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น