วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

สวัสดีปีใหม่ 2560

ปีใหม่นี้ มีสิ่งดี เข้ามาใหม่
เริ่มต้น ปีไก่ แสนสุขี
สิ่งเลวร้าย หายไป จงไม่มี
เป็นปีแห่งความดี แสนสุขศรีกันทั่วหน้า

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ทัวร์ภูเก็ตมีดี


วันจันทร์ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

"สัจจวาจา นั้นเป็นรากฐานของการทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จ “สัจ” เป็นการตั้งใจ ตั้งจิตใจ “วาจา” เป็นคำพูดออกมา แสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจ คือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรมเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 สวัสดีปีใหม่ สวัสดีวันจันทร์แรกของปี ^^
วันอังคารที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

"ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

"การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ~

สวัสดีวันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

"ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

"โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่า และจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดี เป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย ที่มีมาแต่อดีต ควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวร เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น