วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 31 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 31 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หาดพาราไดส์ ภูเก็ต, Paradise Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดพาราไดส์ ภูเก็ต, Paradise Beach Phuket.
วันอังคารที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"คนที่ศึกษาในทางวิชาการและศึกษาในทางธรรมะก็ต้องมีปัญญา แต่ผู้ที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการทางเดียวและไม่ใช้ความรู้ในทางธรรมะจะนับว่าเป็นปัญญาชนมิได้ เพราะว่าปัญญานี้เป็นแรง เป็นพลัง ไม่ใช่ความคิดเป็นพลังอย่างหนึ่งที่จะมาทำให้สามารถหาวิชาในทางวิทยาการและสามารถที่จะมองชีวิตได้ด้วยความแจ่มใสและนำความสว่างมาให้แก่ชีวิตของเรา"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดพาราไดส์ ภูเก็ต, Paradise Beach Phuket.
วันพุธที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้ว ต้องหัด ต้องเรียนทั้งในทางกายทั้งในทางใจ เพื่อที่จะมีความสามารถและมีความรู้ที่จะดำรงชีพได้ มนุษย์นี้ต่างกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็โดยที่ได้ใช้ปัญญาใช้ความคิด ใช้สมองมาทำให้ความก้าวหน้าไกลมากไปกว่าสภาพที่เกิดมาเป็นกายคน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดพาราไดส์ ภูเก็ต, Paradise Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"แต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ทั้งนั้น หน้าที่นี้จะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ หมายความว่าทำแล้วนึกถึงประโยชน์ของงานไม่ใช่ประโยชน์ของตัวนักเพราะว่าถ้าประโยชน์ของตัวอาจทำให้งานเสียและลงท้ายส่วนรวมเสีย ส่วนตัวก็จะเสียเหมือนกันถ้านึกแต่ส่วนรวม ส่วนตัวไม่มีวันเสียเพราะว่าถ้าทำส่วนรวมแล้วส่วนรวมดีส่วนตัวก็ดี"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน คณะกรรมการของมูลนิธิ สมาคม และสโมสรต่าง ๆ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดพาราไดส์ ภูเก็ต, Paradise Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"เมื่อลงสนามเพื่อการต่อสู้ในการกีฬานี้ ก็ต้องพยายามที่จะปฏิบัติตนให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้ชัยชนะ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ทั้งเวลาลงสนาม ทั้งเวลานอกสนาม ก็ต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา รู้จักวางตัวให้ดีเพื่อให้ชนะในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ยิ่งใหญ่กว่าการกีฬาด้วยซ้ำคือการชนะใจของผู้ที่ต้อนรับเราและผู้ที่เราจะไปพบทั้งหมด"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูผู้ควบคุมและนักเรียน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งจะเดินทางไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีประจำปี กับโรงเรียนต่างๆ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๕ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น