วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 32 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 32 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หาดฟรีดอม ภูเก็ต, Freedom Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่ ๓ มกราคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
หาดฟรีดอม ภูเก็ต, Freedom Beach Phuket.
วันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การที่เรียนหลักวิชานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะว่าถ้าขาดความรู้ชีวิตอนาคตก็จะลำบาก จะมีความยุ่งยากอยู่ในใจและในการดำรงชีพอย่างยิ่ง แต่ถ้าพยายามที่จะหาความรู้อุปสรรคใดๆ ที่มีในชีวิตเบื้องหน้าก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดฟรีดอม ภูเก็ต, Freedom Beach Phuket.
วันพุธที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ความเป็นไทยนั้น เป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่มีค่าประดับโลกอยู่ ไม่ควรที่ใครจะละเลยทำลายเสียเพราะจะทำให้สูญเสียสมบัติมีค่านั้นไป คนที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ ทั้งทางวัตถุ ทั้งทางจริยธรรมและปัญญา"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๖๐ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันพุธที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดฟรีดอม ภูเก็ต, Freedom Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การทำงานใดๆ มีทั้งงานประจำ มีทั้งอุปสรรค มีทั้งปัญหา มีทั้งการปรับปรุง ขอให้ใช้สมองพิจารณา เรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน และมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเอง เพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้า เพื่อหาความดีใส่ตัว เพื่อสร้างความดี และเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญา มีความคิดที่รอบคอบ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ ที่มั่นคง ที่ปลอดภัย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดฟรีดอม ภูเก็ต, Freedom Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ในวัยเด็ก คนมีความว่องไวทางสมองสูงสามารถรับทราบและจดจำได้รวดเร็ว ถ้าพยายามเล่าเรียนวิชาความรู้ พยายามสังเกตพิจารณาสิ่งต่างๆ พยายามฝึกหัดตนให้มีเหตุผล มีระเบียบ มีความดี ก็จะติดเป็นนิสัยและสามารถนำออกมาใช้ได้โดยถูกต้องช่วยให้เกิดความสุข ความสำเร็จและความรุ่งเรืองแก่ตนได้อย่างแน่นอนในวันข้างหน้า"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ “วันเด็ก” พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น