วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 34 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 34 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หาดกะตะ ภูเก็ต, Kata Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ความมีจิตใจมั่นคงในผลสำเร็จของงานจะทำให้มุ่งมั่นที่จะกระทำต่อเนื่องไปโดยไม่ลดละจนบรรลุผลเลิศ ส่วนความมั่นคงในคุณธรรมนั้น จะสร้างเสริมคุณสมบัติที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้มากมายเช่นว่า จะทำให้เป็นคนสุจริต ไม่ทำ ไม่พูดไม่คิดในสิ่งที่เป็นความชั่ว ความต่ำทรามทุกอย่างทำให้มีความจริงใจในกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกำจัดความกินแหนงแคลงใจ บาดหมางแตกแยกกัน และช่วยสร้างเสริมความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้น"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
หาดกะตะ ภูเก็ต, Kata Beach Phuket.
วันอังคารที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ มีตำแหน่งสำคัญยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดี ให้หนักแน่นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นผลงานที่สำเร็จขึ้นจากความร่วมมือและจากความบริสุทธิ์ใจจักได้แผ่ไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนแห่ง ยังความสุขความเจริญที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นได้ตามที่ปรารภปรารถนา"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะ ภูเก็ต, Kata Beach Phuket.
วันพุธที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การทำดีนั้นทำยาก และเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๓ และพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๒ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๖ สิงหาคม ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะ ภูเก็ต, Kata Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"เด็กๆ จะต้องรู้ว่าความสุขความสบาย มิใช่จะได้มาง่ายๆ เปล่าๆ จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยการประกอบการงานและความดีต่างๆ ซึ่งต้องพากเพียรกระทำอยู่ตลอดเวลา คนที่ทำตัวไม่ดีไม่หมั่นทำการงาน จะหาความสุขความสบายไม่ได้ เพราะฉะนั้น เด็กทุกคนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนความรู้ความดีไว้ให้เต็มที่สำหรับช่วยตัวเองให้ได้ดีมีความสุขความเจริญต่อไป"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี ๒๕๒๕ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะ ภูเก็ต, Kata Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การหาความรู้ใส่ตัวนั้นสำคัญมาก เพราะว่าต่อไปในชีวิต ถ้าขาดความรู้ ความคิด จะไม่อาจเลี้ยงตัวให้รอดตลอดได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ณ พระราชวังไกลกังวล ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น