วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 33 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 33 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หาดกะรน ภูเก็ต, Karon Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ผู้ที่เกิดก่อน ผ่านชีวิตมาก่อนจะต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้เกิดตามมาภายหลังด้วยการถ่ายทอดความรู้ ความดีและประสบการณ์อันมีค่าทั้งปวงให้ด้วยความเมตตาเอ็นดู และด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เขาทราบ ให้เขาเข้าใจ และสำคัญที่สุดให้เขารู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเองได้ในความเจริญและความเสื่อม"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล ๑ มกราคม ๒๕๒๒ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
หาดกะรน ภูเก็ต, Karon Beach Phuket.
วันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ถ้าทำประโยชน์แก่ส่วนรวมประโยชน์แก่คนอื่นนั้น มีประโยชน์ที่ได้แก่ส่วนตัวอย่างมาก อย่างหนึ่งคือความอิ่มใจ ความอิ่มใจนั้นคนเขาก็บอกว่ามันอิ่มใจแต่ไม่อิ่มท้อง ถ้ามีความอิ่มใจแล้วเชื่อว่าจะทำให้อิ่มท้องได้ง่ายเพราะว่าคนที่อิ่มใจจริงๆ คนที่ทำงานอย่างผ่องใสจริงๆ มีความสามารถมากกว่าและก็จะสามารถทำมาหากินเพื่อให้อิ่มท้องได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะรน ภูเก็ต, Karon Beach Phuket.
วันพุธที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การตั้งใจให้ถูกนั้น คือทำจิตใจให้สงบ หนักแน่น ไม่วู่วาม ไม่ปล่อยให้อคติต่างๆ เข้าครอบงำได้โดยง่าย ฝึกหัดคิดพิจารณาเรื่องราวและปัญหาทั้งปวงด้วยความละเอียดรอบคอบและด้วยใจบริสุทธิ์เป็นกลางเสมอทุกครั้งให้เป็นนิสัย อันเป็นวิธีที่จะช่วยให้เกิดปัญญา
สามารถคิดวินิจฉัยได้โดยกระจ่างแจ่มแจ้งและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องเที่ยงตรง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๔ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันพุธที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะรน ภูเก็ต, Karon Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นของสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะสามารถกำจัดปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ เอารัดเอาเปรียบกัน และคนที่จริงใจต่อผู้อื่นนั้นย่อมได้รับความนิยมเชื่อถือไว้วางใจร่วมมือสนับสนุนจากสาธุชนอยู่เสมอ จะทำการสิ่งใดก็สำเร็จและราบรื่น"

~ พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะรน ภูเก็ต, Karon Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การฝึกใจให้เข้มแข็งนี้ ถึงหากจะรู้สึกว่าเป็นการเหนื่อยยาก แต่ถ้าได้ตั้งใจฝึกฝนโดยสม่ำเสมอ ให้เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับไม่ช้านานก็จะเกิดกำลังแข็งแรงเกิดความชำนาญคล่องแคล่ว จนสามารถทำความดีได้ง่ายขึ้นไม่เหนื่อยยากเลย"

~ พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น